Reign of Assassins Film Stills
(Jianyu)

(click to enlarge)

Michelle Yeoh Jung Woo-sung Barbie Hsu Pace Wu Shawn Yu


Michelle Yeoh as Zeng Jing


Michelle Yeoh and Jung Woo-sung
(1-2) wedding


Yun He Temple


Tongbao Bank
Jung Woo-sung as Jiang Ah-sheng
Wang Xueqi as The Wheel King
Kelly Lin as Drizzle
Shawn Yue as Lei Bin


Leon Dai as The Magician


Barbie Hsu as Turquoisie
Guo Xiaodong as Zhang Renfeng


Jiang Yiyan as Lei Ben's wife
Kelly Lin and Calvin Li (Li Zongsheng)


Barbie Hsu as Turquoisie


Barbie Hsu and Wheel King


Back to: News & Event Photos   Reign of Assassins   Film Index